Svaner

Svanerne har hjemmebase i Legelunden. Her går børnene født i 2021. Svanernes Helterikker er:

Anne (Pædagog)
Winnie (Pædagogsk assistent)