Det faglige

Pædagogik

Pædagogisk dokumentation

I Tumlelunden har vi valgt at arbejde med dokumentation af det pædagogiske arbejde på tre niveauer: Forældrenes, børnenes og pædagogernes.

På forældreniveauet

På forældreniveauet vil vi synliggøre, hvad vi arbejder med og hvilke oplevelser/læring børnene har i hverdagen. Det er ofte i forbindelse med de såkaldte ”bløde fokusområder” at det kan være svært at redegøre for den praksis der er i Tumlelunden. Gennem dokumentation har vi et formidlingssprog, som på en illustrativ måde beskriver vores pædagogiske liv i Tumlelunden.

På børnenes niveau er det for det første væsentligt at dokumentationen forekommer i børnehøjde. Det kan være i form af hjemmelavet bøger og på væggene i børnehøjde. Vi bruger dokumentation, for at barnet kan genkalde sig erindringen af, hvad det har været en del af og for at det enkelte barn kan se ”sit fingeraftryk” i forhold til helheden og de øvrige i gruppen.

Vi bruger dokumentation til at hele tiden at videre udvikle vores praksis i forhold til de tegn vi ser hos børnene – at følge børnenes spor indenfor en given ramme.

På pædagog niveau, arbejdes der med dokumentation for at sikre en kontinuerlig og systematisk refleksion i de forandrings- og udviklingsprocesser som pædagogen igangsætter. Opgaven for pædagogen er at sikre bevægelige og levende pædagogiske processer, hvor pædagogen søger, høster viden og gør erfaringer med det pædagogiske liv i Tumlelunden, for bedst muligt at kunne følge det enkeltes barns læring og udvikling i tilrettelagte læringsmiljøer og det spontane liv i Tumlelunden.

Pædagogen skal gennem dokumentation af sin praksis gang på gang kunne få hjælp til at besvare spørgsmålet: Hvor er jeg nu? Pædagogen skal kunne følge sin egen læreproces såvel som barnets. Det vil sig, at den pædagogiske dokumentation skaber informationer og viden om læring i børnehøjde såvel som i pædagoghøjde, og den medfører etablering af ”et refleksionsrum” i både børne- og pædagoghøjde som til at igangsætte processer der leder hen mod målene som er beskrevet i de enkelte læreplanstemaer.

Læreplan og Evalueringsrapport

Link til Læreplan 2023 og Læreplan 2024 her

Link til Evalueringsrapport her

 

Tilsynsrapport Tumlelunden 

Vi er stolte over vores tilsynsrapporter - læs nedenfor om Tumlelundens arbejde

Tilsyn 2021

Tilsyn 2022

 

Marte Meo

I Tumlelunden har vi i personalegruppen valgt at arbejde med Marte Meo metoden, som en integreret del af hverdagen. Denne videns baserede metode danner baggrund for det fælles pædagogiske værdigrundlag som vi arbejder ud fra.

Marte Meo betyder ”ved egen kraft” og er en metode, der har til hensigt at støtte forældre og professionelle omsorgsgivere i udviklingen af deres kommunikation og samspil med børn (eller andre, som har for støtte i deres udvikling). Det er således en metode, som er brugbar for pædagogerne i Tumlelunden i forhold til at støtte udviklingen for det enkelte barn.

Marte Meo metoden er baseret på analyse af korte videooptagelser af samspillet mellem en pædagog og et eller flere børn.

Kort sagt, så er Marte Meo er en konkret og løsningsorientereret vejledning for pædagoger som ønsker at udvikle deres kommunikative kompetencer i den pædagogiske relation.

Ønsker du at lære mere om Marte Meo henviser vi til: www.martemeo.dk

 

SMTTE-modellen

SMTTE-modellen består af fem elementer:

S – Sammenhæng
M – Mål
T – Tiltag
T – Tegn
E – Evaluering

SMTTE er et innovativt udviklingsprojekt der er støttet af fagforeningen BUPL.
Udvikling af pædagogers kreative og innovative kompetencer er vigtige for styrkelsen af pædagogprofessionen.

I Tumlelunden benytter vi bl.a. SMTTE når vi har projekter samt som et redskab for os til, på bedst mulig vis, at støtte de kommende skolebørn, så de er bedst muligt rustet til den nye store verden der venter forude, og dermed får den bedst tænkelige skolestart.
Samtidigt vil SMTTE-modellen være udgangspunktet for vores samtaler i efteråret/foråret med forældrene omkring skoleparathed og i forhold til vores samarbejde med de forskellige skoler (TOPI).

 

Lær mere om SMTTE-modellen på: www.smitter.dk