Hoppemus

Hoppemusene er en af de 3 vuggestuegrupper i Tumlelunden. I vuggestuen er vi ikke inddelt efter alder, da det ikke ville give mening, men tilpasser naturligvis aktiviteterne efter børnenes alder, søvnmønster m.m. Her ser I Helterikkerne hos Hoppemusene:

Anja (Pædagog) Marte Meo terapeut
Anja L. (Medhjælper)
Caroline (Pædagogstuderende)
Lykke (Pædagog) Vejleder for studerende
Maja (Pædagog) Afdelingsleder Vuggestuen